Lundstrom Consulting & Partners

Vi hjälper företag att bli mer effektiva och fokuserade på sin försäljning genom att använda de principer som är framgångsrika inom elitishockeyn.

Om Mats Lundström

”Jag har jobbat inom ledande positioner och försäljning i över 25 år”

Mats har över 25 års erfarenhet av försäljning och affärsutveckling i både svenska och internationella företag. Under flera år har han varit verksam som VD och startat verksamheter i Norden. Detta har gett en stor kunskap i hur man bygger effektiva och målfokuserade försäljningsorganisationer.

Ledord

som Mats har jobbat mycket med

Mål
Fokus
Effektivitet
Ordning & Reda
Team

Förbättring genom elitishockey

Mats har under 12 år spelat elitishockey och under den tiden även representerat Tre kronor. Detta har gett honom en unik inblick i hur man inom idrotten ständigt fokuserar på att nå sina mål, hur man förbereder sig och framför allt hur man jobbar som ett lag.

Att kombinera idrottens hörnstenar och värderingar för att effektivt bygga ett försäljningslag som når sina mål är en av Mats stora styrkor.

Erbjudande

Föreläsning

Ta din ledningsgrupp eller organisation med på en intressant resa hur vi kan använda idrottens hörnstenar och värderingar för att bygga effektiva team som når sina mål.

Effektivisera din försäljning

Implementering

Med siktet att nå bästa resultat av handlingsplanen hjälper vi er att skapa, genomföra och följa upp inom områdena:

Kunder - hur jobbar vi med försäljning, vad är målet?

Struktur - har vi rätt verktyg och mallar?

Processer - har vi en effektiv och optimal försäljningsprocess och analyserar vi rätt data för försäljningen?

Organisation - vilka roller har vi inom försäljningen, jobbar vi som ett effektivt team?

Med utgångspunkt från affärsplan, handlingsplan och era mål skapar vi bästa förutsättningar för en vinnande organisation med tydliga leveranser genom att säkerhetsställa handlingsplanen och implementering av arbetssätt.

Analys

Tillsammans tittar vi på hur er försäljning ser ut idag med hjälp av intervjuer och work-shops där vi tar fram ett nuläge och vilka förbättringsområden det finns för att ni skall nå er önskade position. Framtagande av handlingsplan för implementering av ert nya arbetssätt.

Coach & Rådgivning

Har ni en ny försäljningschef eller någon som behöver stöd i sin roll, en sälj- eller ledningsgrupp som kan behöva rådgivning i operativa eller strategiska säljfrågor eller behöver ni använda ett bollplank inför svåra frågor eller beslut? Då kan ni med trygghet vända er till oss.

Interim

Har ni ett vikariat? Behöver ni temporärt stöd under en tid? Tar det tid att rekrytera rätt kandidat? Oavsett vad kan Mats eller hans nätverk vara lösningen.

Sammanfattning

Föreläsning

Ta din ledningsgrupp eller organisation med på en intressant resa hur vi kan använda idrottens hörnstenar och värderingar för att bygga effektiva team som når sina mål.

Effektivisera din försäljning

Analysera, identifiera och implementera arbetssätt, processer, kund-målfokusering i försäljning för att nå era mål.

Rådgivning - Coach

Ny som försäljningschef eller någon som behöver stöd i sin roll. Ledningsgrupp som kan behöva rådgivning eller ett bollplank.

Interim

Temporärt stöd under en tid för vikariat, rekrytering eller av annan orsak

Kunder

"Mats Lundström har en suverän förmåga att fokusera på vilka säljinsatser som verkligen ger resultat. Paketering, konkreta säljaktiviteter och vikten av att styra mot väl uppsatta mål gör den stora skillnaden. Med Mats professionalitet åstadkommer man just det: skillnad."

- Anna Bellman vd moderator och talartränare

"Förändring är inte lätt men Mats har lyckats hjälpa oss att förändra vårt sätt att se på försäljning. Med hjälp av fokusering, struktur, ordning & reda skapade han förutsättningarna för att vi skall nå våra mål."

- Erland Pontusson, General Manager IM-Medico AB

Kontakt

Namn

Mats Lundström

Telefon

0709 575 324

Mail

  • mats@lundstromconsulting.se
  • Address

    Viggbyholmsvägen 67

    183 77 Täby